תמונות נבחרות מהשולחן העגול בנושא סייבר ומשפט הומניטרי בינלאומי שהתקיים כחלק משבוע הסייבר השנתי ביוני 2016, באוניברסיטת תל אביב

צילומים: ICRC, והמרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק

קראו עוד:

שבוע הסייבר 2016: פאנל בנושא משפט הומניטרי בינלאומי וסייבר

המטרה: חוקי מלחמה בסייבר