בעקבות ההתקפה על משפחה ישראלית באזור חברון ב-13 בנובמבר 2015, אשר גרמה למותם הטרגי של שני אזרחים, רווחו דיווחים שהצביעו על כך שהסהר האדום הפלסטיני כַּשָל לכאורה בכך שלא נתן לקורבנות טיפול הולם. אילו הוכח כי אמת הדבר, היה מחדל מעין זה מהווה הפרה חמורה של עקרונות יסוד של תנועתנו (במיוחד, עקרון היעדר משוא פנים).

משלחת הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ה-ICRC) בישראל ובשטחים הכבושים בחנה את המקרה ביסודיות, על בסיס כל המידע הזמין שהתבקש ו/או התקבל ממגן דוד אדום וצה"ל, בין יתר המקורות.

בהתאם לכך מגיע ה-ICRC למסקנה שבתגובה לקריאת חירום, צוות רפואת חירום של הסהר האדום הפלסטיני, בן שני אנשים, היה הראשון שהגיע למקום. עם הגעתם ניגש צוות הסהר האדום הפלסטיני להעריך את מצב הקורבנות והאם נדרש טיפול חירום מיידי מציל-חיים כלשהו. למרבה הטרגדיה, לא נותר עוד לצוות הסהר האדום הפלסטיני דבר לעשות עבור הנפגעים שנורו ונהרגו, ואיש מהנפגעים שנותרו בחיים לא נזקק לסיוע חירום רפואי מיידי. בתוך דקות הגיעו למקום ראשוני האמבולנסים הישראליים האזרחיים והצבאיים, ובשלב זה עזב צוות הסהר האדום הפלסטיני את המקום.

מצער, שהן ההצהרות והדרכים להצגת הדברים, והן דיווחי התקשורת המרכזית והמדיה החברתית בתוך ישראל, הזדרזו כל כך להניח כי הסהר האדום הפלסטיני כַּשָל בכך שנמנע מלתת לקורבנות טיפול כנדרש. לנוכח המידע המוגבל באשר לעובדות המקרה, הפרשנות המטעה של האירועים, ואף הראיות שעברו עריכה והועברו כך לציבור על ידי התקשורת הישראלית, השלכותיהן החמורות של פעולות כאלה עלולות להתבטא בפגיעה ביכולתם של צוותי חירום רפואיים לפעול ולהציל חיים בישראל ובשטחים הכבושים.

הדבר החשוב ביותר בעת הזו הוא שהאגודות הלאומיות של תנועת הצלב האדום והסהר האדום, זו הישראלית וזו הפלסטינית, יוכלו להמשיך בעבודתן החיונית, תוך כדי שיתוף פעולה יעיל ושקט. לִשתי האגודות עבר עשיר של שירות המבוסס על עקרונות הומניטריים. ה-ICRC יוסיף לדחוק בכל הנוגעים בדבר – לרבות, ואף במיוחד, באלה המזדרזים כל כך להטיח בסהר האדום הפלסטיני האשמות – לעשות את מיטב יכולתם להבטחת כיבודם והגנתם של צוותי רפואת חירום ושירותי בריאות בכל עת.