יש סיבה לכך שאנשים מהגרים – הסכנה לה הם עלולים להיחשף, הרעב או חוסר היכולת לפרנס את משפחותיהם.

יהיה אשר יהיה המניע שלהם לעזיבת הבית, אדם שהופך למהגר נהיה פגיע, חשוף למצוקה, לחוסר וודאות ולסכנת מוות.

מאחר שאנחנו עובדים עם מדינות שמהגרים ופליטים עוזבים, הוועד הבינלאומי של הצלב האדום נמצא בעמדה ייחודית, עמדה המאפשרת לו לסייע. עם זאת, אנחנו גם מסייעים לאנשים כאשר הם מתחילים את המסע שלהם, עוזרים למשפחות לשמור על קשר, מבקרים את אלו המצויים במעצר ועוזרים לזהות את גופותיהם של רבים ממי שעבורם המסע לחיים חדשים מסתיים במוות.

חששות בטחוניים לגיטימיים אינם מצדיקים התעלמות מצו המצפון האנושי. יש לכבד את זכויותיהם של כל המהגרים. רבים נמלטים ממצוקה קשה ביותר ויש לנהוג בכולם בדרך ארץ, בכבוד ובאנושיות.

קראו עוד על פעילויות הצלב האדום למען מהגרים