קידום המשפט ההומניטרי הבינלאומי מהווה פעילות מרכזית במסגרת המנדט של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ה-ICRC). ה-ICRC פועל ברחבי העולם לקידום מודעות לחוק זה והבנתו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אותה מערכת דינים המטילה מחויבויות על אומות וגורמים במלחמה, והמספקת את המסגרת המגנה על כבוד האדם של מי שנקלעו בין הצדדים הנלחמים. כחלק ממאמצים אלה, ה-ICRC עובד עם מוסדות אקדמיים לשם קידום המחקר בתחום זה של החוק, וכדי לתמרץ ולהעניק כלים לדור חדש של סטודנטים אשר בהמשך דרכם ייטלו עמדות משפיעות בחברה.

 

בתחרות הארצית במשפט הומניטרי בינלאומי מועלית סדרה של תרחישים פיקטיביים שעל המשתתפים לנתחם, ולפתח פתרונות מעשיים וקונקרטיים באמצעות המשפט ההומניטרי הבינלאומי, כפי שעושים מפקדי צבא, יועצים משפטיים לממשלה או כוחות רגליים בזמן אמת.

התחרות הארצית השמינית במשפט הומניטרי בינלאומי התקיימה בישראל בין ה-17 ל-20 בנובמבר 2014. השתתפו בה ארבעה מוסדות אקדמיים: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת שערי משפט. במשך ארבעה ימים נטלו הצוותים חלק פעיל בתחרות זו, שאורגנה בסיוע עלמ"ה – העמותה לקידום המשפט ההומניטרי הבינלאומי בישראל. השנה זכה צוות האוניברסיטה העברית בירושלים בתחרות. הסטודנטים, השופטים והמארגנים מעלים את נקודת מבטם בוידיאו זה שצולם במהלך שבוע התחרות בקיבוץ צובא.