הודעה לעיתונות, (23.8.2014)

ג'נבה / קייב / מוסקבה (ICRC) – אנשי צוות של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC) מדווחים על הפגזות לפרקים של אזורי מגורים בלוּהַנְסְק. הפגזות אלה מסכנות חיי אזרחים, לרבות עובדים הומניטריים.

"קווי טלפון ואמצעי תקשורת אחרים בלוהנסק אינם עובדים", אמר לורן קורבז, מנהל המבצעים של ה-ICRC לאירופה ולמרכז אסיה. "במצב זה, קבלת מידע מן הצוות שלנו, הנמצא במקום כבר כמה ימים, היא עניין מסובך. אין ספק שהאנשים שגרים שם זקוקים לעזרה. קיים מחסור במזון ותרופות, והגישה למים נקיים קשה מאוד. יש לשפר את המצב בדחיפות".

ככל שתנאי הביטחון מאפשרים זאת, עושה ה-ICRC מאמצים להעריך את הצרכים ועושה ככל יכולתו להגביר את פעילותו בלוהנסק ובאזורים אחרים של מזרח אוקראינה. רבים שם לא קיבלו ידיעות על יקיריהם זה שבועות, ומציאת דרך לקשר שוב בין אנשים היא עוד עדיפות מבחינת ה-ICRC.

הארגון ממשיך לקיים דיונים עם נציגים מטעם הישות שהכריזה על עצמה כרפובליקה העממית של לוהנסק בנוגע להעברה מהירה של פריטי סיוע שנתרמו על ידי הרשויות האוקראיניות עבור האנשים הנזקקים ביותר בלוהנסק ובסביבותיה. הדבר יוכל לצאת לפועל רק אם התחייבויות לאפשר מעבר בטוח יכובדו על ידי הצדדים לסכסוך.

הרשויות המקומיות התחילו לחלק פריטי סיוע שקיבלו מרוסיה ב-22 באוגוסט. למרות שיחות מתמשכות עם כל הצדדים, לא עלה בידי ה-ICRC להשיג ערובות מספיקות למעבר בטוח, ולפיכך לא התאפשר לו ללוות את השיירה שסיפקה את פריטי הסיוע. הארגון מנצל את מומחיותו המבצעית כדי לייעץ לרשויות המקומיות בדבר תכנון החלוקה.

הצדדים לסכסוך חייבים להבטיח שהסיוע הזה יגיע לאלה הנזקקים לו יותר מכל ללא משוא פנים. בה בעת, האלימות המזוינת בעיר מעלה חששות כבדים באשר ליכולתם של אנשים להתקבץ בבטחה בנקודות חלוקה.

ה-ICRC קורא לכל הצדדים בכל לשון להימנע משימוש בכלי נשק חסרי-הבחנה מטבעם, כלומר כאלה שהשימוש בהם אינו מאפשר להבחין בין אזרחים ועצמים אזרחיים מצד אחד ויעדים צבאיים מצד שני. הוא מזכיר לצדדים לסכסוך שאין לכוון התקפות נגד אזרחים או עצמים אזרחיים, כגון בתים, בתי ספר וכן מתקנים ורכבים רפואיים, או נגד כל אובייקט אחר החיוני להישרדותה של האוכלוסייה האזרחית, כגון מתקנים לאגירת מזון ולמי-שתייה. כמו כן, כל צד לסכסוך מחויב מכוח דיני המלחמה להימנע, ככל הניתן מבחינה מעשית, ממיקום יעדים צבאיים בתוך אזורים צפופי-אוכלוסין או בקרבתם.