מאז ה-14 בפברואר 2014 השהה ה-ICRC את חלוקת האוהלים שבערכות הסיוע שהוא מספק בבקעת הירדן למשפחות שנפגעו מהריסת בתיהן.

החלטה קשה זו התקבלה לאחר בחינתם מחדש של האיסור מטעם הרשויות הישראליות מאז תחילת השנה שעברה על משלוח אוהלים, ושל דפוס ההפקעות של פריטים אלה והכשלות חלוקתם.

פרקטיקות אלה מסכלות את יכולת ה-ICRC להגיב לצורך במחסה של משפחות שנפגעו מהריסת בתים בבקעת הירדן.

על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ובמיוחד ההוראות החלות על שטח כבוש, המשפחות החיות באזור זה זכאיות לחיות על אדמתן בכבוד ובלא התערבות בלתי חוקית בנכסיהן.

מחויבות ה-ICRC לסייע לנפגעי הריסת בתים נותרה בעינה, והארגון יוסיף לחלק בבקעת הירדן פריטי סיוע כגון ערכות בישול, ערכות היגיינה אישית, שמיכות ומזרנים.

ה-ICRC ממשיך בדיאלוג עם הרשויות הישראליות בכל הסוגיות ההומניטריות המדאיגות, אשר עדיין טעונות פתרון, והקשורות בשטחים הפלסטיניים הכבושים, לרבות אפשרות חידוש חלוקתם בבקעת הירדן של אוהלים ושאר צרכי מקלט ומחסה.