ראיון

באטריס מֶגֶ'ווַאנד-רוֹגוֹ, העומדת בראש האגף המבצעי למזרח התיכון וצפון אפריקה, מדברת על מאמציו הבלתי נלאים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (ICRC)  לקבל גישה לחייל הישראלי גלעד שליט, שנשבה ביוני 2006, תוך כדי קיום מגעים עם כל הנוגעים בדבר, כולל משפחתו של גלעד שליט.

תוכלי לומר לנו האם ה-ICRC השיג התקדמות כלשהי במאמציו לעזור לגלעד שליט?

הרשו לי לפתוח בתזכורת, שממש מההתחלה לא חסכנו מעצמנו כל מאמץ במטרה להשיג גישה לגלעד שליט. בנוסף, דחקנו במי שמחזיקים בו, שוב ושוב, לתת לו יחס אנושי ולהתיר לו חילופי ידיעות עם משפחתו. הדגשנו כי המשפט ההומניטרי הבינלאומי מטיל עליהם חובה לעשות זאת.

במגעינו האחרונים ביותר עם החמאס, שהתנהלו בשבועות האחרונים, שבנו ובקשנו כי יוּתַר לגלעד שליט לקיים קשר עם משפחתו באמצעות חילופי מסרי צלב אדום (מסרים במתכונת אגרות קצרות).

ביותר מהזדמנות אחת דרשנו בפומבי כי החמאס יתיר לנו לבקר את גלעד שליט על מנת להעריך את מצבו באופן עצמאי. עד כה, כל בקשותינו נדחו. אך עתירות פומביות הן רק חלק קטן ממאמצינו הננקטים כעת: מרבית פעולותינו מתבצעות מאחורי הקלעים. אנו עוסקים בדיאלוג עם החמאס בכל הדרגים, בעזה ובמקומות אחרים, וביתר כלליות – עם כל מי שיכולה להיות להם השפעה על המצב. ה-ICRC מעדיף מגעים ישירים ופעילות דיסקרטית, אשר חיוניים לדעתנו להשגת תוצאות.

אנחנו מצטערים צער עמוק על כך שמאמצינו עד כה היו כולם לשווא. אנחנו מצטערים במיוחד על כך, שנראה כי לפחות עד כה, לשיקולים פוליטיים סביב המקרה של גלעד שליט הוענק משקל רב יותר מאשר לשיקולים הומניטריים. התוצאה היא שמאדם צעיר, המוחזק בשבי כשהוא מנותק וללא כל אות חיים במשך למעלה משלוש וחצי שנים, נמנעת הזכות לקיים חילופי ידיעות סדירים עם משפחתו.

מה אמרתם למשפחתו של גלעד שליט במהלך התקופה?

אנחנו פשוט אומרים להם שאין סוף לנחישותנו. אנחנו אומרים להם שאנו ממשיכים במאמצינו להשיג את מטרתנו ההומניטרית.
ואולי יותר חשוב מזה, אני מבקשת להבטיח להוריו של גלעד שליט, אביבה ונועם, שאנחנו מודעים עד כאב לדאגתם ולתסכולם.
נפגשנו עם מר וגב' שליט באופן סדיר בתל אביב, במטה שלנו בג'נבה ובמקומות אחרים, על מנת לעדכן אותם על מאמצינו. אף יִידענו כל העת את הרשויות הנוגעות בדבר על הצעדים שנקטנו.

מהם האתגרים העיקריים של ה-ICRC בַּהתמודדות עם פעולתו לסייע לגלעד שליט ולכלואים ולנעדרים אחרים?

הביקורים אצל מי שחירותם נשללה מהם, והסיוע לחילופין של ידיעות אישיות עם קרוביהם מהווים אחת מהפעילויות הראשיות של ה-ICRC. מידי שנה, נציגינו מבקרים אצל חצי מיליון עצורים בקירוב, בעשרות מדינות. אבל יש הגבלות על מה שביכולתנו לעשות, ועל מה שהמשפט ההומניטרי הבינלאומי מסמיך אותנו לעשות. במקרים רבים איננו יכולים לעשות הרבה יותר מאשר להזכיר למי שהסיטואציה תחת שליטתו את חובתו לפעול בהתאם לרוחו ולשונו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. הרשו לי אם כן להבהיר זאת הבהר היטב, מחובתם של המחזיקים בגלעד שליט להבטיח כי יינתן לו יחס טוב וכי תנאי החזקתו יהיו אנושיים ומכבדים.