เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ว่าด้วยสถานการณ์เรือนจำไทยและเรือนจำโลกในยุคโควิด-19

, บทความ / เรื่องเล่าจากภาคสนาม

เมื่อวันที่  16-18 ธันวาคมที่ผ่านมา แผนกสุขภาพของ ICRC …