30 สิงหาคม วันผู้สูญหายสากล

, E-Book / บทความ / บล็อค

มีผู้คนมากมายที่หายสาบสูญระหว่างสงครามและสถานการณ์รุนแร…