ไอซีอาร์ซีร่วมมือกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งนักเรียนนายร้อยร่วมการแข่งขันความรู้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธครั้งที่ 15

, อัลบั้มภาพ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ให้การสนับสนุ…