คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ให้การสนับสนุนนักเรียนนายร้อยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทย เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้การใช้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธครั้งที่ 15 หรือ 15th Law of Armed Conflict (LOAC) Competition For Military Academies ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซานเรโม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ทีมนักเรียนนายร้อยของไทยประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยณภัทร อัครเมธายุทธ นักเรียนนายร้อยสมยศ มุ่งแถมกลางและ นักเรียนนายร้อยวีรวัฒน์ รัตนจำนงค์ ซึ่งทุกนายเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4

ทั้งนี้การแข่งขันในวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธ การทำสงคราม หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยรบและปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยคุ้นเคยกับกฎหมายอย่างละเอียด หลังจากนั้นนักเรียนนายร้อยทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันจะถูกแบ่งกลุ่มเพื่อเริ่มต้นทำการแข่งขันภายใต้รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการร่วม หรือ Joint Operation Centre (JOC) ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนนายร้อยทั้งหมดได้คุ้นเคยกับปฏิบัติการจริงในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่มักเป็นปฏิบัติการร่วมของหลายชาติ

เกณฑ์การตัดสินดูจากความรู้ของนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธเป็นหลัก ซึ่งผู้ตัดสินหรือหัวหน้าของศูนย์ปฏิบัติการร่วม จะประเมินว่านักเรียนนายร้อยได้นำกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้โจทย์หรือสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างไร มีความชัดเจนในการตอบคำถามอย่างเป็นระบบมากน้อยแค่ไหน และนักเรียนนายร้อยทุกคนสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือทำงานเป็นทีมได้ดีหรือไม่

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 22 ทีม จาก 15 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมที่ชนะการแข่งขันได้แก่ทีม Cahor 1 ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อูกันดาและตุรกี ส่วนผู้ชนะประเภทบุคคลได้แก่ นักเรียนนายร้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ทีมนักเรียนนายร้อยไทยและคุณโอลิวิเยร์ ชาเลฮูผู้แทนฝ่ายทหาร(ไอซีอาร์ซี)ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ทีมนักเรียนนายร้อยไทยและคุณโอลิวิเยร์ ชาเลฮูผู้แทนฝ่ายทหาร(ไอซีอาร์ซี)ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนนายร้อยทุกนายเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนนายร้อยทุกนายเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

นักเรียนนายร้อยจะถูกแบ่งกลุ่มเพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกการทำงานภายใต้แนวคิดหน่วยปฏิบัติการร่วมจากหลายประเทศ

นักเรียนนายร้อยจะถูกแบ่งกลุ่มเพื่อให้มีโอกาสได้ฝึกการทำงานภายใต้แนวคิดหน่วยปฏิบัติการร่วมจากหลายประเทศ

นักเรียนนายร้อยแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอผลงานภายหลังจากการแบ่งกลุ่มค้นคว้า

นักเรียนนายร้อยแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอผลงานภายหลังจากการแบ่งกลุ่มค้นคว้า

นักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการแข่งขันจับกลุ่มหารือด้านนอกตัวอาคารสถาบัน

นักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการแข่งขันจับกลุ่มหารือด้านนอกตัวอาคารสถาบัน

นักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการแข่งขันจับกลุ่มหารือด้านนอกตัวอาคารสถาบัน

นักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการแข่งขันจับกลุ่มหารือด้านนอกตัวอาคารสถาบัน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อย 22 ทีมจาก 15 ประเทศทั่วโลกต้องทำการค้นคว้าและศึกษาโจทย์ที่ได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน

นักเรียนนายร้อยทั้งหมดจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธหรือ LOAC

นักเรียนนายร้อยทั้งหมดจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธหรือ LOAC

นักเรียนนายร้อยทั้งหมดเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนวัฒนธรรมซึ่งนนร.ทุกประเทศจะนำเอาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศตัวเองมาจัดแสดง

นักเรียนนายร้อยทั้งหมดเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนวัฒนธรรมซึ่งนนร.ทุกประเทศจะนำเอาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศตัวเองมาจัดแสดง

ทีมนักเรียนนายร้อยของไทยนำเอาอาหารและน้ำผลไม้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาจัดแสดงให้เพื่อนๆได้รับชมและรับชิม

ทีมนักเรียนนายร้อยของไทยนำเอาอาหารและน้ำผลไม้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาจัดแสดงให้เพื่อนๆได้รับชมและรับชิม

ทีมCahore1ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยจากเนเธอร์แลนด์ ตุรกีและอูกันดาชนะการแข่งขันประเทศทีมในปีนี้

ทีมCahore1ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยจากเนเธอร์แลนด์ ตุรกีและอูกันดาชนะการแข่งขันประเทศทีมในปีนี้

นักเรียนนายร้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะในประเภทบุคคล

นักเรียนนายร้อยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะในประเภทบุคคล

นักเรียนนายร้อยของไทยเข้ารับของที่ระลึกจากผู้แทนของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักเรียนนายร้อยของไทยเข้ารับของที่ระลึกจากผู้แทนของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

นักเรียนนายร้อยจาก 15 ประเทศและพี่เลี้ยงรวมถึงตัวแทนของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นักเรียนนายร้อยจาก 15 ประเทศและพี่เลี้ยงรวมถึงตัวแทนของสถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน