โรงพยาบาลสนามขนาด 60 เตียงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมและสนับสนุนการทำงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์ ท่ามกลางความพยายามของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในการตอบสนองต่อผลกระทบด้านสาธารณสุขอันใหญ่หลวงในกาซ่า โรงพยาบาลสนามดังกล่าวจะให้การดูแลด้านศัลยกรรมฉุกเฉิน สูติกรรมและนารีเวชวิทยามารดาและทารกแรกเกิด กุมารเวชศาสตร์ และแผนกผู้ป่วยนอก ตลอดจนมีความสามารถจัดการสาธารณภัยและการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมากได้

โรงพยาบาลสนามของไอซีอาร์ซี ดำเนินการร่วมกับสภาเสี้ยววงเดือนแดงปาเลสไตน์ และได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงจากประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เยอรมนี ฮ่องกง ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ และ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะสามารถดูแลคนไข้ได้ราว 200 รายต่อวัน

ผู้คนในกาซ่าขณะนี้ประสบความเดือดร้อนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการบริการดังกล่าวมีจำนวนมากและสถานบริการทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการมีจำนวนลดลง แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ต่างทำงานกันทั้งวันทั้งคืนทั้งๆ ที่ศักยภาพดังกล่าวได้เกินขีดจำกัดไปแล้ว

การโจมตีสถานบริการและบุคลากรทางการแพทย์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่า มีโรงพยาบาลในกาซ่าเพียง 33% จากทั้งหมด 36 แห่ง และศูนย์บริการทางการแพทย์ขั้นต้นเพียง 30% เท่านั้น ที่สามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้อยู่ ซึ่งล้วนต้องรองรับคนไข้จำนวนมากที่มีความต้องการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนในขณะที่ยังขาดแคลนเสบียงและทรัพยากรในการรักษา  ตลอดจนต้องรองรับผู้พลัดถิ่นที่ต้องการที่พักพิงปลอดภัยอีกด้วย

บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับมือกับสถานการณ์หลายอย่าง ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มาพร้อมอาการบาดเจ็บรุนแรง การเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาด และอาการแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การตัดอวัยวะแขนขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่นเดียวกันกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนังที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชุมชนผู้พลัดถิ่นอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำสะอาด ระบบสุขาภิบาลที่ดี รวมไปถึงการขาดแคลนอาหาร โรคเรื้อรังและร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดบวม การติดเชื้อ รวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ไม่ได้รับการรักษาตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ต้องเร่งให้การรักษาผู้บาดเจ็บสาหัสก่อน

ในขณะที่ความจำเป็นทางการแพทย์เพิ่มขึ้นรายวันในพื้นที่กาซ่า ICRC ขอย้ำในข้อเรียกร้องที่จะต้องให้ความคุ้มครองสถานพยบาลทั้งหลายภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่มีควรมีผู้ป่วยถูกพรากชีวิตบนเตียงของโรงพยาบาล และไม่ควรมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท่านใด ต้องเสียสละชีวิตในขณะทำงานเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่น โรงพยาลาบเป็นสถานที่อันพึงเคารพ เพราะเป็นอาคารที่ใช้ดูแลคนเจ็บและรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้กล่าวไว้ว่า ทุกฝ่ายในความขัดแย้งจะต้องเคารพและปกป้องภารกิจทางการแพทย์ รวมไปถึงอาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจหน้าที่นั้น

โรงพยาบาลสนามเป็นการสานต่อการสนับสนุนด้านสุขภาพของ ICRC ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่กาซ่ามากว่า 15 ปี เพื่อนร่วมงานของเราให้บริการด้านการผ่าตัดที่โรงพยาบาล European Gaza และสนับสนุนโรงพยาบาลอื่นๆ ผ่านการบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ พวกเขาเหล่านี้ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลายพันชีวิต นับตั้งแต่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น

ทีมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามจะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมราว 30 ชีวิตจากกลุ่มองค์กรกาชาดฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในส่วนของ ICRC เจ้าหน้าที่ของเราประกอบไปด้วยศัลยแพทย์ แพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล ช่างเทคนิค วิศวกร ทีมโลจิสติกส์ และผู้ดูแลระบบ

ในขณะนี้ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ที่ได้ส่งความช่วยเหลือมาประกอบไปด้วย

 • สภากาชาดออสเตรเลียให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
 • สภากาชาดออสเตรียให้การสนับสนุนระบบกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส
 • สภากาชาดแคนาดาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการฆ่าเชื้อ และเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนจัดส่งบุคลากรมาประจำการในพื้นที่
 • สภากาชาดเดนมาร์กสนับสนุนที่พักของบุคลากรในโรงพยาบาล รวมไปถึงเครื่องกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส และจัดส่งบุคลากรมาประจำการในพื้นที่
 • สภากาชาดฟินแลนด์สนับสนุนอุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ ถังเก็บน้ำ อ่างล้างมือ และจัดส่งบุคลากรมาประจำการในพื้นที่
 • สภากาชาดเยอรมันสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับพยาบาล อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ วัสดุสำหรับที่พักเจ้าหน้าที่ ชุดเครื่องมือไฟฟ้า ถังเก็บน้ำ และอ่างล้างมือ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านบุคลากรเพิ่มเติม
 • สภากาชาดฮ่องกงให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
 • สภากาชาดไอซ์แลนด์ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
 • สภากาชาดญี่ปุ่นสนับสนุนด้านกายภาพบำบัดโดยพยาบาล รวมถึงห้องผ่าตัดและส่วนบริการวิสัญญี
 • สภากาชาดนอร์เวย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานในโครงการนี้ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบทำน้ำสะอาด อุปกรณ์สำนักงาน เต๊นท์ ไฟส่องสว่าง ชุดห้องน้ำ ห้องครัว และยารักษาโรค รวมถีงสนบัสนุนด้านบุคลากร
 • สภากาชาดสวิสให้การสนับสนุนด้านบุคลากร
 • ไอซีอาร์ซีจะยังคงบทบาทด้านนำส่งเวชภัณฑ์ตลอดการทำงานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

แปลจาก Red Cross opens new 60-bed field hospital in Gaza