ความเสียหายต่อเขื่อนโนวา คาคอฟคาในประเทศยูเครนถือเป็นความเสียหายที่สำคัญที่สุดต่อโครงสร้างพื้นฐานนับตั้งแต่การโจมตีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์มนุษยธรรมในประเทศยูเครน?

ความขัดแย้งระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับยูเครนสร้างผลกระทบให้กับผู้คนนับล้าน ตัวเลขเหล่านี้มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมองจากปฏิบัติการทางการทหารที่ยังไม่มีทีท่าจะลดละ ไม่กี่เดือนที่ผ่านมายูเครนประสบปัญหาด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เมื่อเขื่อนโนวา คาคอฟคาได้รับความเสียหาย กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาเร่งด่วนที่ซ้ำเติมพลเรือนอีกหลายหมื่นคนซึ่งอาศัยในบริเวณรอบข้าง

ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเขื่อนได้รับความเสียหาย ICRC ได้นำส่งอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดในพื้นที่ อันได้แก่สภากาชาดยูเครนและหน่วยงานฉุกเฉินของประเทศยูเครน (State Emergency Service of Ukraine) เพื่อนร่วมงานของเราเร่งลงมือเพื่อระบุตำแหน่งพื้นที่ซึ่งปนเปื้อนไปด้วยวัตถุระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (unexploded ordnance : UXO) ซึ่งอาจจะเคลื่อนย้ายไปเนื่องจากการพัดพาของน้ำ

ประเด็นสำคัญในตอนนี้ คือการทำให้แน่ใจว่าพลเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ทีมงานของเรานำปั๊มน้ำและรถน้ำขนาดใหญ่เข้าไปบริการในพื้นที่ อย่างไรก็ดี งานด้านมนุษยธรรมเหล่านี้ไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากสภากาชาดยูเครนซึ่งเป็นด่านหน้าในสถานการณ์ต่างๆ พวกเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและสามารถอพยพพลเรือนจำนวนหลายพันออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา

นอกจากนี้ เพื่อนร่วมงานเราจาก ICRC ยังได้นำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมไปถึงชุดปฐมพยาบาลอื่นๆ มอบถุงยังชีพและกล่องอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยให้กับสถานีกาชาดในพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการจัดอบรมด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตกข้าง

ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา เราได้จัดทำเครื่องหมายเตือนกว่า 30,000 แห่ง และมีการแจกจ่ายใบประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยงของวัตถุระเบิดตกค้างไปมากกว่า 50,000 ใบ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในด้านนี้ไปแล้วมากกว่า 10,000 คน

ICRC ยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับนักโทษสงคราม โดยองค์กรของเราเข้าเยี่ยมผู้ถูกจำกัดอิสระภาพทั้งจากฝั่งรัสเซียและยูเครนมากกว่า 1,500 คน หน่วยงานพิเศษสำหรับติดตามบุคคลสูญหาย ได้ช่วยเหลือครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้สามารถส่งข่าวถึงบุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงแจ้งข่าวสารแก่ครอบครัวของนักโทษสงคราม ในบางครั้ง ทีมงานของเราก็สามารถนำหนังสือ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ของใช้เกี่ยวกับสุขอนามัย รวมไปถึงของใช้ส่วนตัว เช่น แว่นตา ไปมอบให้ถึงมือนักโทษสงครามที่ถูกคุมขัง

ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา ICRC ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอย่างไม่ลดละ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ ICRC ในยูเครนได้ในรายงานล่าสุดของเรา