อังรีดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากซัลโฟริโน ฮิลดาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุเฮอริเคนในพอร์ตวิลา โมฮาเหม็ดติดตามภาวะโภชนาการของผู้ต้องขังในเรือนจำของประเทศโซมาเลีย ยูลิมาสอนการปฐมพยาบาลแก่ผู้พิการในเมืองมาราเคย์ ลูน่าช่วยเหลือผู้อพยพบนชายฝั่งเซวตา พวกเขาทั้งหมด เช่นเดียวกันกับอาสาสมัครกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลก ส่งมอบความห่วงใย ยื่นมือแห่งความเมตตา และต่อลมหายใจแห่งมนุษยชาติให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด ทั้งหมดนี้ล้วนทำด้วยหัวใจ (#FromTheHeart)

วันนี้ เนื่องในวันกาชาดโลก เราเฉลิมฉลองมรดกของอังรี ดูนังต์ ผู้ซึ่งวิสัยทัศน์ของเขานำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง  รวมไปถึงอาสาสมัครอีกนับไม่ถ้วนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหลังจากนั้น ความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงและการอุทิศตนของพวกเขาในการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกที่ เป็นแบบอย่างเพื่อสนับสนุนหลักการพื้นฐานของเราในทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการในระหว่างภัยธรรมชาติ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ความขัดแย้ง ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ การพลัดถิ่น หรือการย้ายถิ่นฐาน – ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม เราเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการดำเนินการด้านมนุษยธรรมในโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนหลายมิติ

วิกฤตการณ์ที่ยืดเยื้อและไม่เป็นที่พูดถึงมักไม่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ ไม่มีทรัพยากรที่มากพอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมากที่สุด ร่วมไปถึงการสนับสนุนงานภาคสนามขององค์กรมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ภัยธรรมชาติ ภัยจากสภาพอากาศ และเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพกำลังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเป็นประวัติการณ์

ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุนแรงมักเพิกเฉยต่อหลักการบางประการซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรม และยังขัดขวางองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งที่การเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนควรจะสามารถทำได้อย่างอิสระและปลอดภัย อย่างไรก็ดี แม้ในปัจจุบันนี้จะมีผู้ท้าทายหลักการด้านมนุษยธรรม แต่การดำเนินการตามหลักการดังกล่าว ก็ยังมีความสำคัญไม่น้อยลงกว่าเดิม

ครอบครัวกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงของเราเป็นแนวหน้าในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งมอบความคุ้มครองให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด โลกได้เห็นแล้วว่าขบวนการของเรามีประสิทธิภาพเพียงใดในการจัดการกับวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อน รวมถึงให้ความช่วยเหลือตามหลักการมนุษยธรรม ความสำเร็จของเรามาจากความเป็นเอกภาพ ความมุ่งมั่นที่จะสานต่ออุดมการณ์ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ การไม่เลือกปฏิบัติ และเจตจำนงด้านมนุษยธรรม

วันนี้เราเฉลิมฉลองให้กับอาสาสมัคร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงกว่าล้านคนทั่วโลก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ ภูมิภาค และชุมชนต่างๆ เพื่อส่งต่อความตั้งใจของอังรี ดูนังต์ ในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มคนเปราะบางในสถานการณ์แห่งความสิ้นหวัง โดยปราศจากทั้งการแบ่งแยกและผลประโยชน์ส่วนตน

สุขสันต์วันกาชาดโลก #FromTheHeart

อ่านข้อความในภาษาอังกฤษ