ข้อความพิเศษเนื่องในวันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม 2566

, News

อังรีดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากซัลโฟริโน ฮิลดาช่วยเหลือผู้…