พระตะบอง – เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ฉลองปีที่ 30 ของโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ให้การสนับสนุนผู้พิการทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า 166,000 คน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ ไอซีอาร์ซีจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันในศูนย์ฟื้นฟูสมรรภาพผู้พิการของเราในพระตะบอง ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทั้งการผลิตกายอุปกรณ์เทียม (prosthesis) กายอุปกรณ์เสริม (Orthosis) และวีลแชร์แบบครบวงจร งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหญิงสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ ผู้สนับสนุนหลักของทีมวิลแชร์บาสเกตบอลกัมพูชา นายวอง เซาธ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมเพื่อทหารผ่านศึกและฟื้นฟูเยาวชน นายสก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง แขกผู้มาร่วมงานท่านอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้การ ผู้แทนจาก Mine-ex Foundation ซึ่งเป็นผู้บริจาคหลักของโครงการ ตลอดจนผู้จัดการศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศกัมพูชาทั้ง 10 แห่ง เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการจากทางศูนย์พระตะบอง

นอกเหนือไปจากการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองโดยนักแสดงและนักดนตรีที่มีสมาชิกเป็นผู้พิการ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย 30 ภาพ ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีแต่ละท่านตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งบันทึกกิจกรรมของศูนย์ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2535 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภาพถ่ายจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าผู้พิการสามารถเอาชนะข้อจำกัดต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ของเราทั้งในด้านการจัดหากายอุปกรณ์เทียม และโครงการส่งเสริมด้านการศึกษา โครงการสร้างรายได้และฝึกอาชีพ ไปจนถึงโครงการด้านการกีฬา

ไอซีอาร์ซีสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาในการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแห่งแรกของประเทศในจังหวัดพระตะบองมาเป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี นอกจากนี้ยังสร้างโรงงานผลิตกายอุปกรณ์ และให้การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิครวมไปถึงการพัฒนาวิชาชีพแก่เจ้าหน้าที่ของภาคส่วนเป็นเวลาหลายปี ในตอนนี้ ศูนย์ที่ว่าได้กลายเป็นศูนย์หลักระดับภูมิภาคที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการใน 5 จังหวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ได้แก่จังหวัดพระตะบอง โพธิสัต ไพลิน บันเตียเมียนเจย และ อุดรมีชัย – หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารมากที่สุดในโลก) ในปี 2548 ไอซีอาร์ซีได้เริ่มสนับสนุนศูนย์อีกแห่งในจังหวัดกำปงสปือ ปัจจุบัน ศูนย์ทั้งสองแห่งอยู่ใต้ความดูแลของกระทรวงกิจการสังคมเพื่อทหารผ่านศึกและฟื้นฟูเยาวชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและทางเทคนิคจากไอซีอาร์ซีอย่างต่อเนื่อง

“การพื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเป็นงานในระยะยาว การสนับสนุนบางอย่างจะต้องทำต่อเนื่องไปตลอดอายุขัย อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้บริจาค จะสามารถสนับสนุนผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับสู่ชุมชนของพวกเขาอย่างมีศักดิ์ศรี” นายฮวน เปโดร แชร์เรอร์ ผู้อำนายการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ กล่าวในระหว่างการเปิดงาน

ไอซีอาร์ซีเปิดสำนักงานถาวรในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2534 เพื่อฟื้นฟูชุมชนที่เคยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เพื่อนร่วมงานของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงกิจการสังคมเพื่อทหารผ่านศึกและฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชาในการสนับสนุนโรงงานผลิตชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ในกรุงพนมเปญ รวมถึงศูนย์อีกสองแห่งในพระตะบองและกัมปงสปือ ทุกวันนี้มีผู้พิการเกือบ11,000 ท่าน ได้เข้ามาใช้บริการจากทั้งสองศูนย์ในทุกปี ในจำนวนที่ว่านี้ ราว 50% เป็นผู้พิการที่ศูนย์เสียอวัยวะจากทุ่นระเบิดสังหารและวัตถุระเบิดซึ่งตกค้างจากสงคราม