ไอซีอาร์ซีผุดไอเดียเครื่องหมายกาชาดดิจิทัลสำหรับโลกไซเบอร์

, ข่าว

นครเจนีวา – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซ…