ในระหว่างการประชุม ประธานเมาเรอร์เน้นย้ำถึงกิจกรรมด้านมนุษยธรรมของ ICRC ในเมียนมา ที่ได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

“ประชาชนชาวเมียนมาต้องเผชิญสถานการณ์มากมาย ทั้งการขัดกันทางอาวุธ การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวเมียนมาต้องได้รับการปกป้องพร้อมทั้งความช่วยเหลือที่จำเป็น” ประธานเมาเรอร์กล่าว

“การประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแบ่งปันข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นด้านมนุษยธรรมและสนับสนุนความพยายามในการเพิ่มพื้นที่สำหรับงานด้านมนุษยธรรมที่เป็นกลางและไม่เลือกข้าง”

หลังกล่าวถึงขอบเขตและความจำเป็น ประธานเมาเรอร์ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในรัฐชิน รัฐคะฉิ่น รัฐกะยา รัฐฉาน และรัฐยะไข่ และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ICRC ในการกลับมาดำเนินงานด้านมนุษยธรรมในเรือนจำ หลังจากหยุดชะงักไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าเยี่ยมเรือนจำและกิจกรรมในพื้นที่คุมขังของ ICRC ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นการช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ต้องขัง ช่วยให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม สามารถกลับไปติดต่อกับครอบครัวได้เหมือนก่อน

ในการหารือแบบปิดระหว่าง ICRC กับกองทัพและกองกำลังรักษาความปลอดภัยในเมียนมา ประธานเมาเรอร์ยังได้กล่าวถึงประเด็นด้านมนุษยธรรมที่สำคัญ รวมไปถึงการใช้กำลังในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคง

ประธานเมาเรอร์ทิ้งท้ายโดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นของ ICRC ที่จะช่วยสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฐมพยาบาล การปฏิบัติงานของรถพยาบาล การให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน รวมไปถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การสนับสนุนเหล่านี้ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มพันธมิตรองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงอื่นๆ ในเมียนมา

ICRC ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและการขัดกันทางอาวุธในประเทศเมียนมามาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีภาระกิจสำคัญเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ICRC ยังมีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (international humanitarian law – IHL) เพื่อเป็นข้อบังคับสากลในการลดทอนความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ในยามสงคราม