ฝรั่งเจอผีมั้ยในงานนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วบทบาทของผู้หญิงที่มีมากกว่าฉากในซีรีย์ CSI

, บล็อค

นำศพออกจากที่เกิดเหตุ วิเคราะห์หลักฐาน พิสูจน์อัตลักษณ์…