มนุษยธรรมคืออะไร? อ่านมุมมองน่าสนใจผ่านศิลปินผู้ผลิตงานศิลปะ

“ศิลปะ” กับ “มนุษยธรรม” สองคำนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ก…