การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดยทหาร จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 ที่รร เสนาธิการทหารบก โดยมีนายทหารจากทั่วภูมิเอเชียแปซิฟิก 10 ประเทศเข้าร่วม

“ระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจะสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน” นายเบอาท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการ ICRC สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ กล่าว

ตลอดการประชุมทั้ง 4 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การใช้อำนาจรัฐเพื่อรักษาความสงบตามมาตรฐานสากลเพราะบ่อยครั้งที่ทหารต้องทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

“ นอกเหนือไปจากการดูแลรักษาอธิปไตยของประเทศแล้ว ทหารยังต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ( IHRL) เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การปราบปรามยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง หรือการลักลอบนำเข้าวัตถุผิดกฎหมาย ฯลฯ” พลตรีพร ภิเศก ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกกล่าวเพิ่มเติม