กองทัพบกเป็นเจ้าภาพร่วม ICRC จัดการประชุมว่าด้วยปฏิบัติการด้านความมั่นคงโดยทหารเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 1

, บล็อค / วีดิทัศน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติการด้านความมั่น…