เจนีวา/กรุงเทพฯ (ไอซีอาร์ซี) – คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 20 ราย

โรงพยาบาลถือเป็นสถานที่รักษาและช่วยชีวิตผู้คน  ดังนั้นการก่อความรุนแรงในสถานพยาบาลถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศปฏิบัติงานทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนความปลอดภัยในสถานพยาบาลไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์รูปแบบใด พร้อมเรียกร้องว่าทุกฝ่ายควรให้ความเคารพต่อสถานพยาบาล การโจมตีบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ โรงพยาบาล และรถพยาบาล ถือเป็นการขัดขวางการให้บริการด้านสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงการรักษาอีกด้วย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

—–

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

เคท รูซ์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ โทรศัพท์ +66 86 339 1703

ธนาภา ทุยเที่ยงสัตย์ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ โทรศัพท์ +66 81 830 4357

Geneva/Bangkok (ICRC) – The International Committee of the Red Cross (ICRC) expresses concern regarding the incident that took place at Phramongkutlao Hospital yesterday, which left more than 20 people injured.

Hospitals are places where lives are saved – there is no justification for violent acts against medical facilities. The ICRC works globally to promote the safety of healthcare services in all circumstances, and encourages the sanctity of healthcare facilities to be respected at all costs. Attacks against health-care workers, hospitals and ambulances disrupt health-care services and can deprive people of life-saving treatment.

The ICRC expresses its sympathy to the injured persons and their relatives.
—–

For more information please contact:

Kate Roux, ICRC Regional Delegation Bangkok, tel. +66 86 339 1703

Thanapa Tuitiengsat, ICRC Regional Delegation Bangkok, tel. +66 81 830 4357