ปัจจุบันผู้คนได้หันมาให้ความสำคัญกับปัญหาทางจิตกันมากขึ้น โดยทั่วไปผู้ที่มีสุขภาพจิตดีหมายถึงคนที่ปรับตัวให้อยุ่ได้อย่างมีความสุขในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมักจะก่อให้เกิดความยากลำบากในการติดต่อกับผู้อื่น ปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัยของมนุษย์และปรากฏได้หลากหลายรูปแบบ อัตราของการป่วยด้วยโรคทางจิตอาจดูได้จากสถิติ เช่น อัตราการหย่าร้าง อัตราการฆ่าตัวตายสูง สถิติอาชญากรรม หรืออัตราผู้ติดยาเสพติด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่ชื่อว่า “สหพันธ์สุขภาพจิตแห่งโลก” (World Federation for Mental Health หรือ WFMH) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันสุขภาพจิตโลก” โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน (1)

สำหรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ (ICRC)  เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงด้วยการเยียวยาด้านจิตใจ โดย ICRC จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพราะเราตระหนักว่าความรุนแรงก่อให้เกิดบรรยากาศอึมครึม ความหวาดกลัว และความไม่แน่นอน     ที่สำคัญมันส่งผลต่อสภาวะจิตใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างรุนแรง ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อตกอยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าวไม่สามารถแสวงหาความช่วยเหลือหรือเข้าไม่ถึงบริการให้คำปรึกษาหรือบำบัดสภาพจิตใจ ขณะเดียวกันหลายคนก็รู้สึกกลัวที่จะยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือ

การสู้รบที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพหนีตายออกจากบ้านเกิดของตัวเอง หลายคนเห็นญาติพี่น้องและเพื่อนๆถูกฆ่าอย่างเหี้ยมโหด ชุมชนที่พวกเขาเคยเติบโตถูกทำลาย เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่สูญเสียญาติจากเหตุรุนแรงมักกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองหรือต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยู่ เหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่ผลกระทบทางด้านจิตใจต่อเด็กหนุ่มเหล่านั้นที่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้ง ถูกปฏิเสธและต้องทนทุกข์ทรมานจากบาดแผลด้านจิตใจ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภากาชาดไนจีเรียจึงได้ให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่อาสาสมัครที่จะออกไปช่วยเหลือเด็กๆหนุ่มเหล่านี้ให้สามารถประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นจากช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดในชีวิตของพวกเขาไปได้

ที่มา (1) สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง