โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนในพระตะบอง

บทความ / บล็อค

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนในพระตะบอง

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือนหรือ Micro Economic Initiative (MEI) เป็นโครงการสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับผู้พิการเพื่อการลงทุนในธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็ก โดยมีเงื่อนไขว่าผู้พิการนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพของ ICRC ที่จังหวัดพระตะบอง มีฐานะค่อนข้างยากจนและต้องมีความเข้าใจเรื่องธุรกิจอยู่บ้าง วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พิการที่ส่วนใหญ่มักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคมสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากนัก

นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ICRC ได้เริ่มต้นโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนโดยเป็นการทำงานร่วมกับนักกีฬาจากทีมบาสเก็ตบอลหญิงคนพิการ ซึ่งแบ่งออกเป็น รถกาแฟเคลื่อนที่ เย็บผ้า เลี้ยงเป็ดไก่ ฟาร์มเห็ด ร้านชำ และฟาร์มเลี้ยงปลา ซึ่งแต่ละโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ICRC จึงได้ขยายโครงการและคุณสมบัติของผู้รับทุนในปี 2559 โดยเปิดให้ผู้พิการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทีมบาส เก็ตบอลเข้าร่วมโครงการได้ ทำให้ในปีนี้มีโครงการหลากหลายขึ้น เช่น การทำแป้งปอเปี๊ยะ การเลี้ยงนกกระทา รถขายน้ำอ้อย ซ่อมจักรยานยนต์ และซ่อมโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันมีผู้รับทุนจากโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนของ ICRC ไปแล้ว 18 ราย

quail-raising_2500

ผู้สมัครเข้ารับโครงการสามารถเลือกทำธุรกิจเล็กๆที่ตัวเองมีความถนัด เช่น เลี้ยงนกกระทา

โหงว เชร็บและสามีจะขับมอเตอร์ไซค์เพื้่อขายกาแฟไปทั่วเมืองทุกวัน

โหงว เชร็บและสามีขับมอเตอร์ไซค์เพื้่อขายกาแฟไปทั่วตัวเมืองพระตะบองทุกวัน

 

โหงวจะบันทึกรายได้จากการขายกาแฟไว้ในสมุดเล็กๆของเธอ

โหงว เชร็บ จะบันทึกรายได้จากการขายกาแฟไว้ในสมุดเล็กๆของเธอเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทอูเอดะและ ICRC

เลียม โซพารา หนึ่งในสมาชิกทีมบาสเก็ตบอลหญิงของกัมพูชาฝันที่จะมีธุรกิจเล็กๆของตัวเอง เธอสมัครเข้าโครงการเพื่อทำฟาร์มเห็ด

เลียม โซพารา หนึ่งในสมาชิกทีมบาสเก็ตบอลหญิงของกัมพูชาฝันที่จะมีธุรกิจเล็กๆของตัวเอง เธอสมัครเข้าโครงการเพื่อทำฟาร์มเห็ด

เห้ดนางฟ้าเป็นที่นิยมตามร้านอาหารต่างๆทั่วกัมพูชา

เห้ดนางฟ้าเป็นที่นิยมตามร้านอาหารต่างๆทั่วกัมพูชา

ไดซากุ โอกะ และพู ซกวิศาล ผู้แทนของ ICRC ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนขณะพูดคุยกับครอบครัวของหนึ่งในผู้สมัครเข้าโครงการที่ทำฟาร์มเห็ด

ไดซากุ โอกะ และพู ซกวิศาล ผู้แทนของ ICRC ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนขณะพูดคุยกับครอบครัวของหนึ่งในผู้สมัครเข้าโครงการที่ทำฟาร์มเห็ด

การทำแป้งปอเปี๊ยะ

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเข้าโครงการเศรษฐกิจคือ เป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน และมีความรู้ทางธุรกิจเล็กน้อย การทำแป้งปอเปี๊ยะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สมัครเข้าโครงการเลือกเนื่องจากมีความถนัด

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกธุรกิจที่ตัวเองถนัด เช่น รถเข็นขายน้ำอ้อย แต่จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ ICRC ทราบเป็นระยะ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกธุรกิจที่ตัวเองถนัด เช่น การขายน้ำอ้อย แต่จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของ ICRC ทราบเป็นระยะ

ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และจักรยาน

การทำร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และจักรยานก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ICRC ให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

พู ซกวิศาล ผู้ประสานงานโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนขณะติดตามการดำเนินงานของโครงการ

พู ซกวิศาล ผู้ประสานงานโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนขณะติดตามการดำเนินงานของโครงการ

แบ่งปันบทความนี้