ในโลกซึ่งทนทุกข์ทรมานจากความขัดแย้งและการสู้รบ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี นำความหวังและมนุษยธรรมกลับมาสู่ผู้คนนับล้านทั่วโลก

ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนภาพการปฏิบัติงานขององค์กรในการปกป้องและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามในด้านต่างๆ อาทิ การดูแลผู้บาดเจ็บ การจัดหาที่พักพิงและน้ำสะอาด การนำพาครอบครัวที่พลัดพรากกลับมาพบกัน และการเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการเคารพกฎแห่งการสู้รบ

ไอซีอาร์ซี เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ในการนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกว่าเขาจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือว่าลัทธิการเมืองใดก็ตาม