นับตั้งแต่ปี 2536 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซีได้ให้การสนับสนุนกรมราชทัณฑ์ของกัมพูชาในการปรับปรุงอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า น้ำประปาและสุขอนามัยด้วยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการช่วยยกระดับสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำให้ดีขึ้น

เป็นเวลานานมาแล้วที่ระบบสาธารณูปโภคของกัมพูชาอยู่ในสภาพที่ต้องการๆซ่อมบำรุงและนั่นก็หมายรวมถึงเรือนจำด้วยเช่นกัน เรือนจำหลายแห่ง่ในประเทศขาดแคลนระบบระบายอากาศ ไม่มีน้ำประปา และ ไฟฟ้า “ระบบภายในเรือนจำจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น” ฮุย เฮือง รองผู้อำนวยการกรมราชทัณฑ์ของกัมพูชากล่าว

ทัณฑสถานหมายเลข 1 เป็นเรือนจำชายที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 13 กิโลเมตร

ทัณฑสถานหมายเลข 1 เป็นเรือนจำชายที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 13 กิโลเมตร

เมื่อไม่นานมานี้เอง ไอซีอาร์ซีได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานจากการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินไปเป็นการป้องกันโดยเน้นที่ระบบสาธารณูปโภคและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์สามารถยกระดับและดูแลรักษาเรือนจำได้ด้วยตัวเอง ที่ผ่านมาไอซีอาร์ซีได้จัดการอบรม 2 ครั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพื้นฐานการซ่อมบำรุงโดยเน้นไปที่ห้องครัว ระบบน้ำและสุขอนามัย

แม้ว่าเรือนจำส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะมีระบบไฟฟ้าแต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า “เรือนจำบางแห่งไม่มีไฟฟ้าและยังต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อปั่นไฟซึ่งทำให้ต้นทุนไฟฟ้ามีราคาสูงมาก” ฟิลิปป้า คอร์เรย่า วิศวกรของไอซีอาร์ซีกล่าว ด้านคง สมหมัด เจ้าหน้าที่จากเรือนจำทบง คมัมที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เล่าว่าเรือนจำของเรามักจะเจอกับปัญหาไฟฟ้าดับ “จนถึงตอนนี้เราพยายามซ่อมแซมระบบไฟฟ้าด้วยตัวเองทั้งที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบทำงานยังไง”

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไอซีอาร์ซีและกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมด้านระบบไฟฟ้าเป็นเวลาสองสัปดาห์โดยมีผู้เข้าร่วมจากเรือนจำทั่วประเทศ 27 คนรวมทั้งวิศวกรของกรมราชทัณฑ์อีก 3 คน

วิศวกรจากกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง

วิศวกรจากกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง

การฝึกอบรมนี้เน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านไฟฟ้าของผู้เข้าร่วมเพื่อให้พวกเขาสามารถซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน และดูแลระบบไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เข้าร่วมการอบรมก็สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นลูกมือในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วย อุนพิเศฐ เจ้าหน้าที่เรือนจำอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ตอนนี้ผมสามารถสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้กับผู้ต้องขังได้แล้ว เวลาที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจะได้มีทักษะพื้นฐานอาชีพติดตัวไปด้วย”

แม้ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะมีหลายฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังแต่การสนับสนุนเช่นนี้ก็ควรที่จะดำเนินต่อไปดังที่ พรัก วุฒี หัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ได้กล่าว “ผู้เข้าร่วมยังขาดความเข้าใจอีกมากเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย”

ฟิลิปป้า คอร์เรย่า กล่าวเสริมว่า “ไอซีอาร์ซีต้องการสนับสนุนการฝึกฝนด้านทักษะเช่นนี้ต่อไปเพราะเป็นยุทธรศาสตร์หนึ่งของเราในแง่ของการเสริมสร้างศักยภาพ” ทั้งนี้การหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับกรมราชทัณฑ์

ผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกฝนทักษะจากเจ้าหน้าที่เรือนจำกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารหลังใหม่ภายในเรือนจำ

ผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกฝนทักษะจากเจ้าหน้าที่เรือนจำกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารหลังใหม่ภายในเรือนจำ

นอกจากการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้ว ไอซีอาร์ซียังได้ให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางอีกด้วย “ทุกอย่างกำลังดำเนินต่อไป” ฟิลิปป้ากล่าว “เราจะลงพื้นที่เพื่อประเมินความต้องการของแต่ละเรือนจำและร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการร่างรายละเอียดการฝึกอบรม”

ส่วนใหญ่แล้วการกำหนดขอบข่ายของการฝึกอบรมจะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นหลักโดยไอซีอาร์ซีจะทำหน้าที่ในการสนับสนุน “ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืน” นพ สุธี วิศวกรของไอซีอาร์ซีกล่าว “เราหวังว่าเราจะสามารถทำงานด้านการสนับสนุนกรมราชทัณฑ์ต่อไปจนกว่าพวกเขาจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง”