กัมพูชา-การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำให้ดีขึ้น

, บล็อค

นับตั้งแต่ปี 2536 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอ…