โรคหิดจัดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญในหลายประเทศ สาเหตุของการเกิดโรคหิดการที่ผู้จำนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่ค่อนข้างคับแคบขาดสุขอนามัยที่ดีซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเรือนจำด้วยเช่นกัน ปัจจัยเช่น ผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างแออัดในห้องขังที่คับแคบ การขาดแคลนน้ำและสุขอนามัยที่ดี การวินิจฉัยโรคที่ผิดและการขาดแคลนยารักษาโรค  ล้วนนำไปสู่ปัญหาของการแพร่กระจายของโรคหิดได้เป็นอย่างดี

และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคหิดในเรือนจำที่จังหวัดกัมปงจามทางภาคกลางของกัมพูชา โดยผู้ต้องขังร้อยละ 30 จากจำนวนกว่าพันคนติดโรคหิดผู้ต้องขังคนหนึ่งถึงกับกล่าวว่า “ผมเกากระทั่งในความฝันของตัวเอง”คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซีจึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เรือนจำเร่งแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวหิดอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันติดต่อด้วยการสัมผัสโดยตรงกับร่างกายมนุษย์ผ่านทางเสื้อผ้าและเครื่องนอนที่ไม่สะอาด ดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะในเรือนจำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหิด นอกจากนี้การให้ความรู้ทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเช่นกันเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน

เรือนจำปลอดโรคหิด

ในเดือนมีนาคม 2559 ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไอซีอาร์ซีได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เรือนจำและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกรมราชทัณฑ์ ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ปลอดเชื้อหิดขึ้นที่เรือนจำประจำจังหวัดกัมปงจาม ไอซีอาร์ซีได้จัดหาเครื่องมือฆ่าเชื้อ ยารักษาโรค ยาน้ำทาแก้หิด ผงซักฟอก เสื้อผ้า สบู่ และแปรงขัดพื้นเพื่อทำความสะอาดเรือนนอนของผู้ต้องขังรวมถึงเสื้อผ้าและเครื่องนอนที่ผู้ต้องขังใช้เป็นประจำ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไอซีอาร์ซีสำรวจแหล่งน้ำใช้ในเรือนจำกัมปงจาม

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไอซีอาร์ซีสำรวจแหล่งน้ำใช้ในเรือนจำกัมปงจาม

ขั้นตอนทั้งหมดกินเวลานานประมาณ 4 วันเนื่องจากมีการทำความสะอาดห้องขัง เสื้อผ้า และ เครื่องนอนอย่างละเอียด ผู้ต้องขังทุกคนจะต้องเอาของใช้ส่วนตัวใส่ถุงที่จัดหาให้ จากนั้นทุกคนจะได้รับแจกสบู่และได้รับคำสั่งให้ไปอาบน้ำ หลังจากชำระร่างกายเรียบร้อยพวกเขาจะต้องเอาเสื้อผ้าและเครื่องนอนไปใส่ในที่อบฆ่าเชื้อ ก่อนจะได้รับเสื้อผ้าชุดใหม่ ขณะเดียวกันเรือนนอนและห้องขังต่างๆก็จะถูกทำความสะอาดไปด้วย

จากนั้นผู้ต้องขังจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและการป้องกัน ในวันต่อมาหลังจากอาบน้ำและทายาน้ำแก้หิด พวกเขาจะได้รับเสื้อผ้าชุดเดิมที่สะอาดแล้วคืน ก่อนจะกลับไปยังเรือนนอนและห้องขังของตัวเอง

เสื้อผ้าและเครื่องนอนของผู้ต้องขังจะถูกอบเพื่อฆ่าเชื้อให้สะอาด

เสื้อผ้าและเครื่องนอนของผู้ต้องขังจะถูกอบเพื่อฆ่าเชื้อให้สะอาด

ความสำเร็จของการรณรงค์

ด็อคเตอร์ลูก้า ฟัลคี่ หัวหน้าทีมแพทย์ของไอซีอาร์ซีและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไอซีอาร์ซีอีกสองคนได้พบกับนายยัน เปา ผู้อำนวยการเรือนจำโดยนายยัน เปากล่าวว่าการรณรรงค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะสามารถเข้าถึงผู้ต้องขังในเรือนจำได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95 (อีกร้อยละ 5 เป็นผู้ต้องขังหญิงซึ่งไม่เป็นโรคหิดแต่อย่างใด) หลังจากนั้นได้มีการหารือกันที่จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรท้องถิ่นร่วมกันทำงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคหิดในเรือนจำ ซึ่งการร่วมมืออย่างแข็งขันนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จในการรณรงค์ครั้งนี้นั่นเองและอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การรณรงค์ประสบความสำเร็จก็คืองานด้านการปรับปรุงระบบน้ำในเรือนจำที่ไอซีอาร์ซีได้ให้การสนับสนุนไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของไอซีอาร์ซียังได้มอบยาจำนวนหนึ่งไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำเพื่อใช้ป้องกันและรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออีกด้วย