กัมพูชา-ไอซีอาร์ซีส่งเสริมการแก้ปัญหาโรคหิดในเรือนจำ

, บล็อค

โรคหิดจัดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญในหลายประเทศ สาเหตุ…