คุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าแผนกกาชาดสัมพันธ์ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือไอซีอาร์ซี ได้มีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจภาคสนาม ที่ประเทศไนจีเรีย ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยการเดินทางเยือนประเทศไนจีเรียของคุณเอกราชในครั้งนี้ ก็เพื่อไปศึกษาลักษณะงานของแผนกกาชาดสัมพันธ์ในประเทศที่ ไอซีอาร์ซี ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนจากภัยสงคราม ปัจจุบันไอซีอาร์ซีไนจีเรีย มีสำนักงานในประเทศทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น ที่ภาคกลาง 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง สาเหตุที่ ไอซีอาร์ซี มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นเขตยึดครองของกลุ่มโบโกฮาราม และแม้ว่าทางกลุ่มจะล่าถอยจากพื้นที่ ที่ทหารฝ่ายรัฐบาลกวาดล้างอย่างหนัก เข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้าน แต่พื้นที่แถบนี้ก็ยังคงมีสมาชิกของกลุ่มโบโกฮาราม ที่ปะปนอยู่กับพลเรือนทั่วไป

คุณเอกราชเล่าว่า ความเสี่ยง ในประเทศไนจีเรีย สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจถูกโจมตี หรือรบกวน จากกลุ่มโบโกฮาราม ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เขตที่สองคือเขตที่เรียกว่า Middle Belt หรือภาคกลาง ซึ่งจะเป็นพื้นที่มีความขัดแย้งระหว่าง ชนเผ่าที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อน และนับถือศาสนาอิสลาม ขัดแย้งกับชาวคริสเตียน ที่ประกอบอาชีพ ทำเกษตรกรรม ซึ่งบางครั้ง ก็มีเหตุฆ่ากันตายหลายพันราย ส่วนพื้นที่สุดท้ายได้แก่ พื้นที่ทางตอนใต้ ที่มีความรุนแรงในชุมชน หรือ Urban Violence ไนจีเรียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้จะเต็มไปธุรกิจ และผลประโยชน์ มีบริษัทน้ำมันที่เข้ามาสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันมาก ทำให้มักมีการลักพาตัวเจ้าหน้าที่ต่างชาติ ของบริษัทน้ำมันเพื่อเรียกค่าไถ่อยู่บ่อยครั้ง

การเดินทางเยือนไนจีเรียของคุณเอกราชครั้งนี้ คุณเอกราชกล่าวว่าได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และพบเจอผู้คนที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง ตลอดระยะเวลา 3 เดือนคุณเอกราชได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และดูงานที่กรุงอาบูจา เมืองไมดูกูรี เมืองจอส เมืองบิว เมืองดามาทูรู เมืองกอมเบ และ เมืองโยละ คุณเอกราชกล่าวว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ หากจะต้องเดินทางไปทำงานในบางจังหวัดที่มีความเสี่ยง ในเรื่องของความปลอดภัย หลักปฏิบัติอย่างแรกก็คือ แนะนำให้ทุกคนอยู่ในบ้านพักและโรงแรม หลังพลบค่ำ แม้แต่ในกรุงอาบูจา ซึ่งเป็นเมืองหลวง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องเดินทางไปยังเมืองไมดูกูรี ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มโบโกฮารามด้วยแล้ว ก็จะห้ามเดินทางด้วยรถยนต์เป็นอันขาด เพราะอาจได้พบกับกลุ่มติดอาวุธที่ดักปล้นหรือทำร้ายกลางทางได้ และแม้ว่าจะอยู่ในเมืองแล้ว ก็จะต้องระมัดระวังเพราะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มักจะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับระเบิดพลีชีพอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางไอซีอาร์ซีได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่น ให้บริการปฐมพยาบาล และรักษา ผู้ป่วย ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะแจกอาหารให้กับผู้พลัดถิ่นซึ่งส่วนใหญ่จะหนีภัยจากการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮาราม

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะแจกอาหารให้กับผู้พลัดถิ่นซึ่งส่วนใหญ่จะหนีภัยจากการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮาราม

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีไทยร่วมศึกษาบทเรียนการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินร่วมกับอาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียที่เมืองดามาทูรู

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีไทยร่วมศึกษาบทเรียนการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินร่วมกับอาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียที่เมืองดามาทูรู

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

อาสาสมัครจากกาชาดไนจีเรียจะเป็นผู้ดูแลและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในแคมป์ผู้พล้ดถิ่นที่เมืองบิว

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีไทยบรรยายในหัวข้อหลักการและสัญลักษณ์กาชาดให้เจ้าหน้าที่จากกาชาดไนจีเรียฟัง

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีไทยบรรยายในหัวข้อหลักการและสัญลักษณ์กาชาดให้เจ้าหน้าที่จากกาชาดไนจีเรียฟัง

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองจอส

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองจอส

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองดามาทูรู

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองดามาทูรู

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การฝึกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีต้องเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธบริเวณด่านตรวจ

การเดินทางจากกรุงอาบูจาไปยังเมืองไมดูกูรีซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มโบโกฮารามห้ามการเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

การเดินทางจากกรุงอาบูจาไปยังเมืองไมดูกูรีซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มโบโกฮารามห้ามการเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

เจ้าหน้าทีไอซีอาร์ซีชาวไทยแจกอาหารมื้อต้อนรับที่ประกอบด้วยทูน่าและขนมปังแถวให้กับสมาชิกใหม่ของแคมป์

เจ้าหน้าทีไอซีอาร์ซีชาวไทยแจกอาหารมื้อต้อนรับที่ประกอบด้วยทูน่าและขนมปังแถวให้กับสมาชิกใหม่ของแคมป์

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีชาวไทยขณะแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่เมืองไมดูกูรีในเวลาพลบค่ำ

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีชาวไทยขณะแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่เมืองไมดูกูรีในเวลาพลบค่ำ

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองไมดูกูรี

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองไมดูกูรี

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองไมดูกูรี

เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีทำการอบรมและประชาสัมพันธ์งานของไอซีอาร์ซีให้กับกลุ่มทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เมืองไมดูกูรี