เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คุณปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ซึ่งการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการตอบรับคำเชิญของคุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อมาเป็นองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 7 เกี่ยวกับกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในหัวข้อ “ความท้าทายร่วมสมัยในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทย คณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ โรงเรียนทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ และ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมงาน

การแสดงปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรนั้น เป็นงานปาฐกถาที่สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศต่อสาธารณชน โดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาเป็นองค์ปาฐก