ประธานไอซีอาร์ซีแสดงปาฐกาในงานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรครั้งที่ 7

, บล็อค

  เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คุณปีเตอ…