กัมพูชา-โรงงานผลิตอุปกรณ์ออร์โธปีดิก (ออร์โธปีดิกเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาศัลยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น และ กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย) ในกรุงพนมเปญก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี เมื่อเดือนตุลาคม 2534 เนื่องจากการขาดแคลนบริการด้านการฟื้นฟูทางกายภาพสำหรับผู้พิการอันเป็นผลมาจากการสู้รบอันยาวนานในประเทศกัมพูชาทำให้โรงงานแห่งนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสวัสดิการสังคม ทหารผ่านศึก และ การฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชา

สามารถรับชมวีดีโอเสียงภาษาอังกฤษได้ที่

https://www.icrc.org/en/document/cambodia-locally-run-factory-helps-restore-mobility-thousands