พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา หรือพระราชินีโมนิก ทรงให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสในประเทศกัมพูชารวมทั้งผู้พิการและทรงเป็นห่วงสถานะของกลุ่มคนเหล่านี้ที่มักจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคม

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สมาชิกสองคนของทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงของกัมพูชาจากจังหวัดพระตะบองรวมทั้งผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือไอซีอาร์ซีได้รับพระบรมราชานุญาติโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระราชินีโมนิกให้ทรงเข้าเฝ้าที่พระราชวังในกรุงพนมเปญ

ผู้แทนของไอซีอาร์ซีซึ่งนำโดยนายบาธ เวอร์ไมเรน หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกัมพูชาได้ทรงกราบทูลเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิง ข้อท้าทายต่างๆในสังคมที่ผู้พิการจะต้องพบเจอรวมถึงประเด็นการยอมรับจากสังคม พระราชินีโมนิกทรงแสดงความกังวลถึงสวัสดิภาพของประชาชนที่ต้องเสี่ยงกับระเบิดที่ยังไม่ทันแตกและกับระเบิดจำนวนมากที่ยังคงตกค้างอยู่ภายใต้ผืนดินที่ประชาชนต้องใช้ทำมาหากินรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งร้อยปี

เซียง ซกจัน กัปตันทีมบาสเก็ตบอลทรงกราบทูลถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิต ซึ่งพระราชินีโมนิกได้ทรงตรัสให้กำลังใจซกจันว่า “เราทุกคนไม่ควรทอดทิ้งความหวังตราบที่ยังมีชีวิต”

พระราชินีโมนิกและเจ้าหญิงอรุณรัศมีทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนของไอซีอาร์ซีที่พระราชวังที่ประทับในกรุงพนมเปญ

พระราชินีโมนิกและเจ้าหญิงอรุณรัศมีทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนของไอซีอาร์ซีที่พระราชวังที่ประทับในกรุงพนมเปญ

หลังคากันแดดที่สนามบาสเก็ตบอลในศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพ

ซกจันได้กราบทูลถึงแผนการในการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาบาสเก็ตบอลคนพิการกัมพูชาโดยมีไอซีอาร์ซีเป็นผู้ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งระบุถึงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลที่ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดพระตะบองเนื่องจากนักกีฬาส่วนใหญ่ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ในสภาพอากาศร้อนจัดและในช่วงที่ฝนตก ซึ่งพระราชินีโมนิกได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว

การเข้าเฝ้าในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี อดีตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำมาเลเซีย ซึ่งพระองค์รับทราบเรื่องราวของทีมบาสเก็ตบอลคนพิการหญิงกัมพูชาขณะที่ทีมเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างการประชุมผู้พิการอาเซียนประจำปี 2558

บาธ เวอร์ไมเรน หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกัมพูชาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกให้กับพระราชินีโมนิก

บาธ เวอร์ไมเรน หัวหน้าสำนักงานไอซีอาร์ซีประจำกัมพูชาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกให้กับพระราชินีโมนิก

การสนับสนุนผู้พิการในกัมพูชา

กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีอัตราผู้พิการมากที่สุด สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมในประเทศ แม้ว่าไอซีอาร์ซีจะตั้งเป้าให้การช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศแต่ในปัจจุบันกิจกรรมขององค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทอีกด้วย

โครงการฟื้นฟูทางกายภาพและโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ออโธปีดิกส์ที่ไอซีอาร์ซีได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสัวสดิการสังคม ทหารผ่านศึกและการฟื้นฟูเยาวชนของกัมพูชาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 ในจังหวัดพระตะบองและจังหวัดกัมปงสปือ โดยไอซีอาร์ซีได้มุ่งเน้นการทำงานทั้งในเรื่องของการแจกจ่ายอุปกรณ์ออโธปีดิกส์ให้กับผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และเน้นที่ความยั่งยืนของโครงการ

ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพที่พระตะบองและกัมปงสปือทำการแจกจ่ายอุปกรณ์ออโธปีดิกส์ อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและบริการด้านกายภาพให้กับผู้พิการและยังมีบริการซ่อมแซมและปรับปรุงอุปกรณ์เช่น รถเข็นให้โดยไม่คิดค่าบริการอีกด้วย นอกจากนี้ไอซีอาร์ซียังมีส่วนร่วมในกิจกรรมคืนผู้พิการสู่สังคมและการฝึกอาชีพให้กับพวกเขาอีกด้วย