สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (1914-1918) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาสงคราม” เป็นครั้งแรกของการทำสงครามในรูปแบบใหม่ ในสเกลใหญ่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น รถถัง เครื่องบินรบ และอาวุธเคมี ในการสู้รบที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วโลก