อเลน ได้ให้ความสำคัญต่อความตึงเครียดและความหวาดกลัวระหว่างชุมชนที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย อเลน ได้สรุปถึงความสำคัญของหลักประกันที่ว่า ความช่วยเหลือของ ICRC นั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น และจะไม่มีการเลือกปฎิบัิติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการพิเศษ ทั้งนี้ เช่นเดียวกันกับความรุนแรงระหว่างชุมชนที่เกิดขึ้น ความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นของเมียนมาร์ก็ยังไม่ยุติลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐคะฉิ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งผลจากการสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งนั้นได้ผลักดันให้ประชาชนหลายพันคนจำต้องหลบหนีจากถิ่นพำนักอาศัย