หลังจากที่ประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน และหลังจากสงครามกลางเมืองหลายทศวรรษ ประเทศที่”ใหม่”ที่สุดในโลกก็เริ่มสร้างประเทศ

   อย่างเป็นระบบและรวดเร็วเพื่อในทันโลก