150 ปีแห่งภารกิจมนุษยธรรม
อังรี ดูนังต์ เป็นผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยวงวงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ ด้วยความอุตสาหะ ความยึดมั่น และความเชื่อในภารดรภาพของอองรีนั้น ยังคงเป็นแรงผลักดันให้
เหล่าอาสาสมัครกาชาดและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นับล้านทั่วโลก ได้ทำงานช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติและความรุนแรง
ตลอดมา
ผ่านมาร่วม 150 ปี และด้วยรางวัลโนเบลสามสมัย มรดกทางความคิดของอังรียังคงได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
โดย ICRC ยังคงต่อสู้เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของเหยื่อจากภัยสงครามและความรุนแรงทั่วทุกหนแห่งในโลก
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสงครามและความรุนแรงอื่น ๆ นั้นได้สร้างความท้าทายใหม่ ๆ นานับประการ
ให้กับภารกิจแห่งมนุษยธรรม  แม้กระนั้นก็ตามตลอดระยะเวลาจวบจนปัจจุบัน ICRC ได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรับมือ
กับความท้าทายเหล่านั้น ด้วยความมุ่งมั่นเพียงหนึ่งเดียวเพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงและภัยสงคราม