ניהול כירורגי בסביבה עם תנאים מוגבלים: ריאיון עם ד"ר הרלד וין למגזין Doctors Only

, ICRC בתקשורת / שיתוף פעולה עם מד"א

"עבודה רפואית נאותה באזורים מוכי אסון או באזורי מלחמה וסכסוכים שבהם חסרות תשתיות יכולה ליצור ...