"אפילו למלחמות יש הגבלות: צוותים ומתקנים רפואיים חייבים להיות מוגנים"

, הודעות לעיתונות והצהרות / משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

דברים שנשא מר פטר מאורר, נשיא הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, במועצת הביטחון של האומות ...