בעת שהם בורחים מלחימה, העיראקים מתמודדים עם מוקשים

4 במארס, יום המודעות למוקשים מבחינה בינלאומית, מספר האנשים שנפגעים ממוקשים יבשתיים נמצא בירידה. עם זאת, בחלק מהמדינות, וביניהן עיראק, מונחים מוקשים חדשים. ...