כיצד אנחנו מסייעים לאנשים בעיראק

מינואר עד יולי 2015  700,000 איש קיבלו מים, הודות לשיקומן ובנייתן של מעל משבעים מערכות לאספקת מים 700,000 עקורים קיבלו מזון ופריטים חיוניים אחרים ...