הוועד הבינלאומי של הצלב האדום באפריקה – עיקרי הפעילות

הצנחת מזון לבני אדם רעבים באזורים נידחים של דרום סודאן. טיפול בפצועים במאלי. תמיכה בבתי חולים בלוב. בכל רחבי אפריקה, מסייע הוועד הבינלאומי ...