זוכרים את השואה: התמודדות הצלב האדום הבינלאומי והקהילה הבינלאומית עם רצח עם

, הודעות לעיתונות והצהרות / השואה והוועד הבינלאומי של הצלב האדום

נאום שנשא פטר מאורר, נשיא הוועד הבינלאומי של הצלב האדום במטה הארגון בג'נבה במסגרת אירוע ...