הוועד הבינלאומי של הצלב האדום מודאג לנוכח שימוש בלתי קביל בכלי נשק נפיצים באזורים אורבניים

, הודעות לעיתונות והצהרות

לחימה בסביבה אורבנית מציבה קשיים שיש להתמודד עמם. כל הצדדים לסכסוכים מזוינים חייבים לנקוט צעדים במטרה להגן על אזרחים מהשפעותיהן של פעולות איבה. ...