מסייעים לעובדים שבחזית לדאוג לבריאותם הנפשית

, הפעילות שלנו בישראל, בגולן, בגדה המערבית ובעזה

צוותי בית החולים ברזילי, שנחשפים לעתים קרובות לסכסוך מזוין ולהשלכותיו, הם המגיבים הראשונים לגלי מטופלים ...