כיצד מעמידים את החשודים בביצוע פשעי מלחמה לדין על פי המשפט הבינלאומי?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

פשעי מלחמה הינם עבירות חמורות על הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי, שנעשו במהלך סכסוכים מזוינים בינלאומיים או לא-בינלאומיים. ניתן למצוא הגדרות או רשימות של ...