מהם כללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי העיקריים המסדירים מעשי איבה?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

שלושה כללים בסיסיים מסדירים את האופן שבו רשאי צד לסכסוך מזוין לבצע פעולות צבאיות, כלומר, לנהל לחימה או לבצע מעשי איבה: הכללים בדבר ...