את מי מחייב המשפט הבינלאומי ההומניטרי?

, משפט הומניטרי בינלאומי (IHL)

כל הצדדים לסכסוך מזוין – בין אם מדינות ובין אם קבוצות חמושות מאורגנות שאינן מדינות – מחויבות על פי אמנות וכללי המשפט הבינלאומי ...